Juzgados de Granollers

Direcció: C. Josep Umbert, 124, Granollers.

CP: 08402.

Tipus òrgan: Atenció al ciutadà
Nom òrgan Telèfon Fax
Atenció al Ciutadà 936934500 936934507
Tipus òrgan: Deganat
Nom òrgan Telèfon Fax
Deganat 936934504 936934507
Tipus òrgan: Fiscalia
Nom òrgan Telèfon Fax
Fiscalia d’Àrea de Granollers 936934535 936934557
Tipus òrgan: Instrucció
Nom òrgan Telèfon Fax
Jutjat d’Instrucció núm. 1 936934560 936934561
Jutjat d’Instrucció núm. 2 936934565 936934564
Jutjat d’Instrucció núm. 3 936934566 936934569
Jutjat d’Instrucció núm. 4 936934570 936934573
Tipus òrgan: Penal
Nom òrgan Telèfon Fax
Jutjat Penal núm. 1 936934700 936934701
Jutjat Penal núm. 2 936934705 936934702
Jutjat Penal núm. 3 936934706 936934709
Tipus òrgan: Primera Instància
Nom òrgan Telèfon Fax
Jutjat de 1a Instància núm. 1 936934575 936934577
Jutjat de 1a Instància núm. 2 936934580 936934581
Jutjat de 1a Instància núm. 3 936934585 936934582
Jutjat de 1a Instància núm. 4 936934586 936934589
Jutjat de 1a Instància núm. 5 936934590 936934593
Jutjat de 1a Instància núm. 6 936934595 936934597
Jutjat de 1a Instància núm. 7 936934730 936934731
Tipus òrgan: Registre Civil
Nom òrgan Telèfon Fax
Jutjat de 1a Instància núm. 5 936934502 936934503
Tipus òrgan: Social
Nom òrgan Telèfon Fax
Jutjat Social núm. 1 936934710 936934713
Jutjat Social núm. 2 936934715 936934717
Jutjat Social núm. 3 936934720 936934721
Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1 936934725 936934722